ladderleeuw

Tandartspraktijk De Leeuwerik


hart

WAT KUNT U DOEN ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER UW TANDARTS?


De meeste patiënten zijn tevreden. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat ik u verkeerd dan wel onzorgvuldig heb geïnformeerd of behandeld.
Misschien bent u het niet eens met de rekening of heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is belangrijk dat u hier dan over praat met mij!

Komt u er met mij niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) terecht. Uw tandarts is namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling.

Hier leest u leest u hoe de klachtenregeling bij de KNMT werkt.

1- PRAAT MET UW TANDARTS
Voordat u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek aan te vragen met uw tandarts. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan uitleggen waarom deze op een bepaalde manier heeft gehandeld. Bovendien is het voor uw tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. TIPS VOOR HET GESPREK Een klacht bespreekbaar maken is niet gemakkelijk. Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen:
 • Wacht niet te lang als u een klacht heeft en onderneem snel actie;
 • U kunt bellen, maar ook een brief of e-mail schrijven;
 • Gaat u bellen? Schrijf dan eerst op waarover u wilt praten;
 • Denk ook na over de uitkomst van het gesprek en wat u ermee wilt bereiken;
 • Probeer tijdens het gesprek rustig te blijven;
 • Heeft u een afspraak gemaakt met de tandarts om het probleem te bespreken en wilt u dit niet alleen doen? Neem dan iemand mee ter ondersteuning;
 • Wees bereid samen tot een oplossing te komen;
 • Geef uw tandarts de kans zaken te herstellen. De KNMT verwacht van zowel u als de tandarts dat u samen probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Heeft u een oplossing gevonden? Vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo ontstaat hier achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een tijd af waar- binnen de tandarts uw klacht afhandelt.
2- TELEFONISCH ADVIES INWINNEN
Heeft u een vraag over de behandeling of declaratie van uw tandarts? Dan kunt u deze voorleggen aan het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is opgericht door de beroeps- organisatie van uw tandarts. Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is bereikbaar via telefoonnummer 0900 20 25 012. De TIP medewerker geeft u advies over hoe u samen met uw behandelaar tot een oplossing kunt komen; soms raadt het TIP u aan het probleem per brief aan de tandarts voor te leggen. Er zijn kosten verbonden aan het bellen met het TIP. Als u belt met het TIP dan betaalt u een vast bedrag per gesprek.
Zoekt u meer informatie in het algemeen over tandheelkunde of declaraties kijk dan ook eens op www.allesoverhetgebit.nl.

3- NIET GELUKT? DAN DE KNMT KLACHTENREGELING
Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgverlener stelt en is goedgekeurd door de Consumentenbond. De KNMT Klachtenregeling biedt het volgende:

 • BEMIDDELING
  Bemiddeling heeft als voordeel dat u samen met de tandarts en een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de KNMT zoekt naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.
  Deze oplossing kan ook gaan over kostenaspecten. Let wel op: wanneer u een klacht indient over de hoogte van de declaratie, dan moet u de factuur van de tandarts gewoon volgens de vastgestelde termijn betalen. U krijgt geen uitstel. Wel kunt u in de bemiddeling aandringen op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Als de bemiddeling slaagt dan legt de KNMT de uitkomst schriftelijk vast. Daarmee is de klacht afgehandeld.

 • KLACHTBEHANDELING
  Wanneer u er met hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Mondzorg van de KNMT. Uw klacht wordt dan door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.
KOSTEN
Aan de bemiddeling of klachtbehandeling van de KNMT zijn geen kosten verbonden. Een beroep op de Geschilleninstantie Mondzorg kost 75,-.

MEER INFORMATIE
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (Voor het bellen met de TIP-lijn betaalt u een vast bedrag per gesprek), telefoonnummer 0900 20 25 012. Of ga naar www.allesoverhetgebit.nl, zoeken op ‘Klachtenregeling’

Privacystatement. © 2020 tandartspraktijk De Leeuwerik KvK 17268548

gratis e-consult !